zwłoka

Działać, grać, zagrać na zwłokę; gra na zwłokę «umyślnie, celowo opóźniać, opóźnić załatwienie jakiejś sprawy, podjęcie jakiejś decyzji itp.; umyślne, celowe opóźnianie załatwienia jakiejś sprawy»: Przeciąga pani przesłuchanie, gra pani na zwłokę, ale zapewniam, niewiele pani zyska. Milicja jest już zaalarmowana. Ten pani wspólnik nie zdoła uciec daleko... A. Bahdaj, Wakacje.
Sprawa niecierpiąca zwłoki zob. cierpieć 2.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • zwłoka — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. zwłoce, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} odkładanie wykonania czegoś na później; opóźnianie, zwlekanie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kilkudniowa zwłoka w załatwieniu reklamacji. Doliczać kary za zwłokę w płatnościach.{{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zwłoka — ż III, CMs. zwłokaoce, blm 1. «opóźnienie wykonania czegoś, odkładanie czegoś na dalszy termin; zwlekanie z czymś» Dalsza, dłuższa, kilkudniowa zwłoka. Krótka, mała zwłoka. Coś uległo zwłoce. Wykonać coś natychmiast, bez chwili zwłoki. Unikać… …   Słownik języka polskiego

  • działać — komuś na nerwy zob. nerwy 2. Działać na dwa fronty, na kilka frontów, na dwóch, na kilku frontach zob. front 1. Działać na kogoś jak, niczym (czerwona) płachta na byka zob. płachta. Działać na zwłokę zob. zwłoka. Działać w dobrej, najlepszej… …   Słownik frazeologiczny

  • gra — 1. Czysta gra a) «gra zgodna z regułami»: Była to czysta gra (...) rywalizacja zespołowa w najlepszej formie. Roz bezp 1996. b) «postępowanie uczciwe, zgodne z zasadami»: Polityka nie jest czystą grą. Nie można jednocześnie być politykiem i sobą …   Słownik frazeologiczny

  • grać — 1. pot. Co jest grane? «o co chodzi?, co się dzieje?»: – Co jest grane? – pytam bardziej przez uprzejmość niż z zainteresowania. M. Bukowski, Wysłannik. 2. Grać, bawić się (z kimś) w kotka i myszkę, w ciuciubabkę «zwodzić kogoś, postępować… …   Słownik frazeologiczny

  • zagrać — Krew w kimś zagrała zob. krew 19. (Tak) tańczyć, jak komuś zagrają (jak ktoś komuś zagra) zob. tańczyć 1. Zagrać komedię (przed kimś) zob. komedia. Zagrać komuś na nerwach zob. nerwy 2. Zagrać (komuś) na nosie zob. nos 6. Zagrać na czyichś… …   Słownik frazeologiczny

  • celowy — «zrobiony w określonym celu; zamierzony, umyślny; osiągający cel» Celowe działanie. Celowa zwłoka. ∆ jęz. Zdanie celowe «zdanie podrzędne zależne od czasownika zdania nadrzędnego, wyrażające cel, ku któremu zmierza podmiot zdania nadrzędnego» …   Słownik języka polskiego

  • mitręga — ż III, CMs. mitręgaędze; lm D. mitręgaęg pot. «strata, marnowanie czasu; utrudnienie, zwłoka; mitrężenie» Daremna mitręga. Szkoda na coś mitręgi …   Słownik języka polskiego

  • opóźniacz — m II, D. a; lm M. e, D. y wojsk. «część składowa zapalnika działającego ze zwłoką, powodująca opóźnienie wybuchu pocisku, bomby itp.» …   Słownik języka polskiego

  • parotygodniowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, parotygodniowywi {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} trwający parę tygodni; obejmujący parę tygodni : {{/stl 7}}{{stl 10}}Parotygodniowy urlop. Parotygodniowa zwłoka. Parotygodniowe… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.